Audyt personalny

190 zł
Czas: 1 godz.
Forma: stacjonarnie
Miejsc: 8

Audyt personalny

Audyt personalny rozpoczynamy od anonimowego badania ankietowego pomagającego określić poziom satysfakcji pracowników pod kątem zadowolenia np. z poziomu wynagrodzenia, sposobu motywacji, przepływu informacji i komunikacji w firmie, poczucia bezpieczeństwa, stałości i pewności zatrudnienia czy możliwości rozwoju i awansu w firmie.

  • W zależności od potrzeb i celów określonych przez Klienta kolejnym krokiem jest analiza pracy wydziału/działu czy firmy pod kątem kompetencji pracowników do wykonywania zadań określonych w opisie stanowisk.
  • W przypadku braku opisów stanowisk wraz zakresami obowiązków służymy pomocą w ich stworzeniu.
  • Następnie badamy czy zatrudnieni pracownicy na poszczególnych stanowiskach w pełni wykorzystują swój potencjał, wiedzę, umiejętności, kompetencje i kwalifikacje. Badamy strukturę wynagradzania, awansowania czy motywowania pracowników.
  • Wyniki audytu przekazujemy w formie szczegółowego raportu z uwzględnieniem np. ścieżek rozwoju pracowników, występowania luk kompetencyjnych, propozycji systemu motywacyjnego, systemu okresowych ocen pracowniczych, propozycjami przesunięć pionowych i poziomych lub w ostateczności zwolnień, z kosztorysem oszczędności i zysków wynikających z dokonania proponowanych zmian kadrowych.
  • Raport z audytu personalnego jest również informacją zwrotną dla kadry zarządzającej dotyczącą możliwości podniesienia satysfakcji pracowników, motywacji, a co za tym idzie wzrostu ich efektywności, produktywności z przełożeniem na wzrost konkurencyjności firmy. Stanowi także informacje o kierunku rozwoju polityki personalnej firmy.

Wybrane kursy i szkolenia

 x 

Nie wybrano kursu/szkolenia
2009-2020 © ENTRENO Maja Kornel - Placówka Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος