Rekrutacja i selekcja pracowników

190 zł
Czas: 1 godz.
Forma: stacjonarnie
Miejsc: 8

Rekrutacja i selekcja

Rekrutacja i selekcja to procesy, dzięki którym z ogółu kandydatów, którzy złożyli aplikacje wybiera się osoby najlepiej odpowiadające potrzebom pracy wykonywanej na stanowisku w danej firmie i pracodawcy. Oferujemy Państwu kompleksową usługę polegającą na doradztwie oraz indywidualnym doborze najbardziej dla Państwa efektywnych narzędzi rekrutacyjnych obejmującą:

  • analizę potrzeb kadrowych Klienta,
  • przeprowadzenie analizy pracy i analizy stanowiska pracy,
  • tworzenie profilu wymagań kwalifikacyjnych i osobowościowych,
  • tworzenie opisu stanowiska pracy z zakresem obowiązków,
  • sporządzanie i emisję ogłoszeń prasowych (rekrutacja zewnętrzna) lub prowadzenie rekrutacji wewnętrznej,
  • przyjmowanie i analizowanie nadsyłanych zgłoszeń aplikacyjnych (preselekcja),
  • prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, na życzenie Klienta również z zastosowaniem testów kompetencyjnych, osobowych, językowych, ćwiczeń, próbek pracy (w zależności od specyfiki wakującego stanowiska,
  • przedstawienie Klientowi szczegółowego raportu o wybranych (min. 2-3) kandydatach posiadających najpełniejsze kwalifikacje i predyspozycje do wykonywania obowiązków na danym stanowisku pracy oraz spełniający w najwyższym stopniu kryteria i wymagania profilu.

Klient na bieżąco jest informowany o postępie procesu rekrutacji i selekcji.

Wybrane kursy i szkolenia

 x 

Nie wybrano kursu/szkolenia

Inne usługi w tej kategorii

2009-2020 © ENTRENO Maja Kornel - Placówka Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος