100 zł
Czas: 1 godz.
Forma: Konsultacja indywidualna | stacjonarnie lub skype
Miejsc: 8
Zobacz szczegóły

Rozmowa doradcza - Indywidualny Plan Działania

Doradca koncentruje się na określeniu potrzeb klienta, nawiązuje z nim kontakt umożliwiający zidentyfikowanie jego osobistych zasobów, przeszkód stojących na drodze do osiągnięcia założonych celów zawodowych, uzyskanie informacji o ścieżce edukacyjnej, zainteresowaniach itp.
100 zł
Czas: 1 godz.
Forma: Konsultacja indywidualna | stacjonarnie lub skype
Miejsc: 8
Zobacz szczegóły

Badanie predyspozycji zawodowych

Badanie predyspozycji zawodowych odbywa się za pomocą narzędzi testowych, ankiet, pośrednio poprzez wykonanie ćwiczeń i zadań zleconych przez doradcę zawodowego.
100 zł
Czas: 1 godz.
Forma: Konsultacja indywidualna | stacjonarnie lub skype
Miejsc: 8
Zobacz szczegóły

Pomoc w wyborze przyszłego zawodu (młodzież)

Stoisz przed trudnym wyborem przyszłego zawodu? Wiesz jakiego rodzaju pracę chciałbyś wykonywać w przyszłości? Na jakim stanowisku widzisz siebie w przyszłości? W jakiej branży? Jeśli trudno Ci odpowiedzieć na te pytania, a czeka Cię właśnie podjęcie ważnej życiowej decyzji, nie zwlekaj. Przyjdź i porozmawiaj.
100 zł
Czas: 1 godz.
Forma: Konsultacja indywidualna | stacjonarnie lub skype
Miejsc: 8
Zobacz szczegóły

Pomoc w wyborze branży, zawodu, specjalności w celu przekwalifikowania się (dorośli)

Doradztwo czy poradnictwo zawodowe dla osób dorosłych jest bardzo pomocne, jeśli dotyka nas problem zmiany pracy czy redukcji etatu bądź rozwiązania zakładu pracy.
100 zł
Czas: 1 godz.
Forma: Konsultacja indywidualna | stacjonarnie lub skype
Miejsc: 8
Zobacz szczegóły

Pomoc w zaprojektowaniu indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej

Pomożemy Ci na nowo odkryć siebie i swoje predyspozycje i preferencje zawodowe, a także zaplanować ścieżkę rozwoju kariery, awansu, rozwoju osobistego czy zawodowego. Podczas konsultacji zapoznamy z możliwościami zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych.
100 zł
Czas: 1 godz.
Forma: Konsultacja indywidualna | stacjonarnie lub skype
Miejsc: 8
Zobacz szczegóły

Dokumenty aplikacyjne

Podczas szkolenia słuchacze nabędą umiejętność dostosowywania CV i LM do wymogów stawianych przez pracodawców i firmy z zakresu doradztwa personalnego.
59 zł
Czas: 4 godz.
Forma: stacjonarnie
Miejsc: 8
Zobacz szczegóły

Rozmowa kwalifikacyjna

Tematyka szkolenia koncentruje się na przedstawieniu rodzajów rozmów kwalifikacyjnych, możliwych i najbardziej prawdopodobnych scenariuszach i rodzajach pytań. Słuchacze uczestniczą w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej, dzięki czemu mogą zdiagnozować obszary dla nich trudne, pracować nad nimi i w rezultacie lepiej zaprezentować się podczas spotkania z potencjalnym pracodawcą.
59 zł
Czas: 4 godz.
Forma: stacjonarnie
Miejsc: 8
Zobacz szczegóły

Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy

W trakcie szkolenia słuchacze zapoznają się z technikami poszukiwania pracy. Poznają lepiej swoje oczekiwania względem pracy, predyspozycje i preferencje zawodowe, dzięki czemu koncentrują się na szukaniu pracy w branżach i firmach oferującym im atrakcyjne wynagrodzenie.

Wybrane kursy i szkolenia

 x 

Nie wybrano kursu/szkolenia

Inne usługi w tej kategorii

 

Moja koleżanka poszła na studia podyplomowe z doradztwa zawodowego. Ja skorzystałam z kursu online. Okazało się, że zakres tematyczny kursu jest szerszy niż studiów!  I do tego wcześniej skończyłam niż ona. Pozdrawiam i polecam innym!

Mariola P. (Kurs na doradcę zawodowego - online)
2009-2022 © ENTRENO Maja Kornel - Placówka Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος