Pomoc w wyborze branży, zawodu, specjalności w celu przekwalifikowania się (dorośli)

100 zł
Czas: 1 godz.
Forma: Konsultacja indywidualna | stacjonarnie lub skype
Miejsc: 8

Wybór nowej branży, zawodu lub specjalności

Doradztwo czy poradnictwo zawodowe dla osób dorosłych jest bardzo pomocne, jeśli dotyka nas problem zmiany pracy czy redukcji etatu bądź rozwiązania zakładu pracy.

Osoby wykonujące przez wiele lat tę samą pracę czy pracę w ramach tego samego zawodu doświadczają trudności w określeniu innej, alternatywnej ścieżki zawodowej.

Konsultacje z osobami dorosłymi koncentrują się na pomocy w wyborze kariery zawodowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb, by czerpać satysfakcję z życia zawodowego.

Poparta badaniami predyspozycji i preferencji zawodowych rozmowa doradcza jest źródłem cennej informacji zwrotnej dotyczącej możliwości dalszego zatrudnienia (branże, zawody, specjalności).

Prowadząca

ENTRENO Maja KornelMAJA KORNEL - Trener zmiany osobistej, certyfikowany trener FRIS, trener biznesu, szkoleniowiec, wykładowca, doradca zawodowy, doradca psychospołeczny, doradca personalny, socjolog. Właścicielka ENTRENO Kursy Szkolenia Doradztwo zawodowe oraz dyrektor Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego ENTRENO www.majakornel.pl

Od ponad 12 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty z zakresu umiejętności miękkich (m.in. komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespole, stresu i technik jego redukcji, autoprezentacji, asertywności) oraz zajęcia aktywizujące przygotowujące młodzież do wejścia rynek pracy oraz dorosłych do zmiany zawodu lub charakteru pracy. Bada predyspozycje i preferencje zawodowe swoich Klientów, aby praca przynosiła jak największą satysfakcję i była realizacją ich pasji. Posiada wieloletnie doświadczenie w planowaniu, wdrażaniu i realizacji szkoleń, w tym w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Prowadzi autorskie szkolenia i projekty edukacyjno-rozwojowe dla osób prywatnych oraz firm. W pracy zawodowej stara się być inspiracją do pozytywnej zmiany w życiu swoich Klientów, motorem do rozwoju oraz dawać im wsparcie i energię do działania i pracy nad sobą. Wciąż sama się uczy, ale i naucza z takim samym entuzjazmem.
Autorka unikatowego programu nauczania kursu on-line „Doradca zawodowy”, realizowanego na platformie edukacyjnej ENTRENO.

2009-2021 © ENTRENO Maja Kornel - Placówka Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος