Rozmowa doradcza - Indywidualny Plan Działania

100 zł
Czas: 1 godz.
Forma: Konsultacja indywidualna | stacjonarnie lub skype
Miejsc: 8

Rozmowa doradcza - Indywidulany Plan Dzialania (IPD)

Rozmowa doradcza jest podstawowym narzędziem pracy z Klientem indywidualnym i jednocześnie umiejętnością doradcy zawodowego.

Doradca koncentruje się na określeniu potrzeb klienta, nawiązuje z nim kontakt umożliwiający zidentyfikowanie jego osobistych zasobów, przeszkód stojących na drodze do osiągnięcia założonych celów zawodowych, uzyskanie informacji o ścieżce edukacyjnej, zainteresowaniach itp.

Najważniejszym etapem rozmowy doradczej jest określenie celu, który chce osiągnąć Klient, określenie zadań (kroków) służących jego osiągnięciu oraz wzbudzenie pozytywnej motywacji i chęci zmiany.

Celem samej rozmowy doradczej jest dostarczenie wsparcia Klientowi, który znalazł się w trudnej sytuacji zawodowej.

Efektem rozmowy doradczej dla Klienta jest uzyskanie informacji zawodowej.

Etapem rozmowy może stać się badanie predyspozycji zawodowych i zaprojektowanie wspólnie z Klientem ścieżki rozwoju zawodowego lub stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD).

Prowadząca

ENTRENO Maja KornelMAJA KORNEL - Trener zmiany osobistej, certyfikowany trener FRIS, trener biznesu, szkoleniowiec, wykładowca, doradca zawodowy, doradca psychospołeczny, doradca personalny, socjolog. Właścicielka ENTRENO Kursy Szkolenia Doradztwo zawodowe oraz dyrektor Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego ENTRENO www.majakornel.pl

Od ponad 12 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty z zakresu umiejętności miękkich (m.in. komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespole, stresu i technik jego redukcji, autoprezentacji, asertywności) oraz zajęcia aktywizujące przygotowujące młodzież do wejścia rynek pracy oraz dorosłych do zmiany zawodu lub charakteru pracy. Bada predyspozycje i preferencje zawodowe swoich Klientów, aby praca przynosiła jak największą satysfakcję i była realizacją ich pasji. Posiada wieloletnie doświadczenie w planowaniu, wdrażaniu i realizacji szkoleń, w tym w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Prowadzi autorskie szkolenia i projekty edukacyjno-rozwojowe dla osób prywatnych oraz firm. W pracy zawodowej stara się być inspiracją do pozytywnej zmiany w życiu swoich Klientów, motorem do rozwoju oraz dawać im wsparcie i energię do działania i pracy nad sobą. Wciąż sama się uczy, ale i naucza z takim samym entuzjazmem.
Autorka unikatowego programu nauczania kursu on-line „Doradca zawodowy”, realizowanego na platformie edukacyjnej ENTRENO.

2009-2021 © ENTRENO Maja Kornel - Placówka Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος