Poradnictwo i doradztwo zawodowe 2 ENTRENO

Kursy na doradcę zawodowego realizowane są w czterech zakresach tematycznych…

Wybierając zakres kursu realizowanego przez ENTRENO Placówkę Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia praktycznego warto wziąć pod uwagę nie tylko aktualne potrzeby w zakresie nabycia kwalifikacji do wykonywania zadań zawodowych z doradztwa zawodowego, ale również przyszłe możliwości związane z ich posiadaniem.

Realizowane przez nas kursy:

  • obejmują cztery poziomy zaawansowania (zakresy tematyczne) wynikające z potrzeb rynku pracy usług doradztwa zawodowego i usług doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  • różnią się od siebie formą i czasem trwania zajęć, tematyką, objętością materiału szkoleniowego oraz ilością godzin zajęć praktycznych.

Celem kursu na doradcę zawodowego jest nabycie i/lub uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie wykonywania czynności związanych z poradnictwem (doradztwem) zawodowym.

Zakres tematyczny i wynikający z tego zakres przyszłych kompetencji wybiera uczestnik kursu.

Zakres I - Warsztat pracy

  • uczestnik otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu doradcy zawodowego w zakresie:
  • Kurs potwierdza nabycie przygotowania  do wykonywania zadań zawodowych z zakresu doradztwa zawodowego w instytucjach państwowych i prywatnych.

Zakres II - Warsztat pracy i doradztwo indywidualne

Zakres III - Warsztat pracy i doradztwo grupowe

Zakres IV - Warsztat pracy, doradztwo indywidualne i doradztwo grupowe

2009-2022 © ENTRENO Maja Kornel - Placówka Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος