Coaching kariery 5 ENTRENO

Coaching kariery i doradztwo zawodowe...

Coaching to towarzyszenie Klientowi w osiągnięciu jego celu. To wspieranie go, ale nie doradzanie mu i nie kierowanie nim, gdyż w coachingu to Klient zawsze wie, co dla niego w danej chwili jest najlepsze i najwłaściwsze.

Coaching kariery to proces, który ma na celu odnalezienie przez Klienta najwłaściwszej dla niego ścieżki zawodowej. Coaching kariery pomaga Klientowi znaleźć odpowiedzi na pytania: Kim jestem teraz? Jakie są moje mocne strony? Jak je mogę wykorzystać? Jak je chcę wykorzystać w życiu zawodowym?
Coaching kariery ma na celu znalezienie dla Klienta takiego zajęcia, przestrzeni do pracy, aby praca sprawiała mu satysfakcję największą z możliwych, aby była zgodna z wyznawanymi przez niego wartościami, przekonaniami. Pomaga w określeniu swoistej misji życiowej i zawodowej oraz w znalezieniu równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym.

Coaching kariery jest przeznaczony dla tych Klientów, którzy nie boją się trudnych pytań i często zaskakujących odpowiedzi, którzy CHCĄ pracować nad sobą, swoim rozwojem oraz tych, którzy są otwarci na zmiany.
Coach zachęca i wspiera w podejmowaniu świadomych wyborów. Dzięki przyjrzeniu się sytuacji z różnych perspektyw  pomaga ominąć lub przygotować się na pojawiające się na drodze do celu bariery i ograniczenia.

Doradztwo zawodowe

można zdefiniować jako usługi i czynności mające na celu pomoc w podejmowaniu wyborów edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz w zarządzaniu rozwojem zawodowym lub też świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji. (por.: K. Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy edukacji, (1999)  Problemy poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego Nr 2/11, s. 29)

Czy możliwe jest pogodzenie tych form pomocy innym ludziom?

Wielu doradców zawodowych wykorzystuje bardzo efektywnie i z korzyścią dla Klienta techniki stosowane w coachingu. Wiele pytań używanych w coachingu tzw. pytań przebudzających potrafi zmienić punkt widzenia osoby radzącej się, percepcję własnej osoby czy postawę z biernej na aktywną. Nierzadko także stosowanie technik coachingowych w doradztwie zawodowym owocuje wzrostem motywacji do zmiany Klienta i dzięki temu szybciej znajduje zatrudnienie.
Jednym słowem warto.

(Kliknij, aby przejść do kursu na doradcę zawodowego)

Proponowane szkolenia

E-szkolenia odbywaja się w trybie kształcenia na odległość przez Internet (e-learning) z wykorzystaniem specjalistycznej platformy szkoleniowej umieszczonej na stronie internetowej www.szkolenia.entreno.pl

2009-2022 © ENTRENO Maja Kornel - Placówka Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος