FRIS® for 2

599 zł
Czas: 4 godz.
Forma: stacjonarnie
Miejsc: 10

Zakres badania i konsultacji z wykorzystaniem metodologii FRIS®

Nazwa Modelu FRIS® stanowi skrót pierwszych liter słów: FAKTY - RELACJE - IDEE - STRUKTURY. Definiują one cztery perspektywy poznawcze FRIS®, które z kolei służą do opisu indywidualnych Stylów Myślenia i Stylów Działania.
Styl Myślenia i Styl Działania FRIS® daje szeroki wgląd w naturalne predyspozycje badanej osoby, jej strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz identyfikują obszary, w których może ona najlepiej wykorzystać swój potencjał.
Styl Myślenia określa preferowany sposób komunikowania się i sposób przetwarzania informacji. Osoby o różnych Stylach Myślenia mówią nieco innym językiem, co może stanowić wyzwanie podczas wspólnego życia i wychowywania dzieci czy realizacji wspólnych pasji i spędzania czasu.
Znajomość własnego Stylu Myślenia i Działania i stylu swojego Partnera/Partnerki przyniesie wiele korzyści:

 • lepsze wzajemne zrozumienie i współpracę w "szarej codzienności",
 • poprawa komunikacji i mniejsza liczba sytuacji konfliktowych,
 • wzrost tolerancji na zachowania i reakcje Partnera/Partnerki,
 • identyfikacji własnych stref komfortu ąyciowego i obszarów do pracy nad sobą,
 • i wiele innych ;-)

Forma, miejsce realizacji i koszt

Realizacja zlecenia odbywa się w formie stacjonarnej i on-line:

 • tryb on-line: wykonanie testu FRIS® dla obu osób idywidualnie
 • tryb stacjonarny: po otrzymaniu Raportu Indywidualnego obu osób umawiamy się na spotkanie/konsultację/sesję podczas której omawiamy informacje zawarte w Raporcie oraz przekazujemy Raporty Indywidualne do dalszej refleksji i wykorzystania praktycznego w życiu osobistym i pracy zawodowej ;-)
 • W razie potrzeby możliwa jest organizacja dodatkowego spotkania z każdym z Partnerów oddzielnie
 • miejsce realizacji: do uzgodnienia lub wskazane przez Zamawiającego (w przypadku grup zamkniętych)
 • koszt uczestnictwa: 599,00 złotych netto (Do ceny szkolenia naliczony/dodany zostanie podatek VAT w wysokości 23%).

Certyfikowany Trener FRIS®

ENTRENO Maja KornelMAJA KORNEL - Trener zmiany osobistej, certyfikowany trener FRIS®, trener biznesu, szkoleniowiec, wykładowca, doradca zawodowy, doradca psychospołeczny, doradca personalny, socjolog. Właścicielka ENTRENO Kursy Szkolenia Doradztwo zawodowe oraz dyrektor Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego ENTRENO www.majakornel.pl

Od ponad 12 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty z zakresu umiejętności miękkich (m.in. komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespole, stresu i technik jego redukcji, autoprezentacji, asertywności) oraz zajęcia aktywizujące przygotowujące młodzież do wejścia rynek pracy oraz dorosłych do zmiany zawodu lub charakteru pracy. Bada predyspozycje i preferencje zawodowe swoich Klientów, aby praca przynosiła jak największą satysfakcję i była realizacją ich pasji. Posiada wieloletnie doświadczenie w planowaniu, wdrażaniu i realizacji szkoleń, w tym w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Prowadzi autorskie szkolenia i projekty edukacyjno-rozwojowe dla osób prywatnych oraz firm. W pracy zawodowej stara się być inspiracją do pozytywnej zmiany w życiu swoich Klientów, motorem do rozwoju oraz dawać im wsparcie i energię do działania i pracy nad sobą. Wciąż sama się uczy, ale i naucza z takim samym entuzjazmem.
Autorka unikatowego programu nauczania kursu on-line „Doradca zawodowy”, realizowanego na platformie edukacyjnej ENTRENO.

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na konsultacje, kursy, szkolenia i warsztaty przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. +48 697 985 956
 • pocztą elektroniczną: e-mail: biuro@entreno.pl

Wybrane kursy i szkolenia

 x 

Nie wybrano kursu/szkolenia
2009-2021 © ENTRENO Maja Kornel - Placówka Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος