Kurs - Metodologia tworzenia Indywidualnego Planu Działania (IPD)

215 zł
Czas: 8 godz.
Forma: e-learning | stacjonarnie
Miejsc: Ostatnie 2!

Zakres kursu

Indywidualny Plan Działania popularnie nazywany IPD jest narzędziem niezbędnym w procesie doradztwa zawodowego. Każdy doradca zawodowy wykorzystuje Indywidulany Plan Działania, aby wspólnie z klientem określić cel, który chce osiągnąć, zaplanować jego dalsze kroki, etapy i działania. To narzędzie ukierunkowujące i motywujące klienta do zmiany oraz podtrzymujące jego motywację do efektywnej i aktywnej pracy nad zmianą swojej sytuacji zawodowej.

Forma, miejsce realizacji i koszt kursu

Kurs odbywa się w formie stacjonarnej (tryb dzienny i zaoczny), w trybie kształcenia na odległość przez Internet (e-learning) lub w formie mieszanej (blended learning).

 • e-learning: rozpoczniesz kurs w 15 minut - uczysz się kiedy chcesz przez Internet.
 • tryb dzienny: zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 (jeden wybrany przez uczestnika dzień).
 • tryb zaoczny (weekendowo): sobota lub niedziela w godz. 8.30-16.30.
 • forma mieszania (blended learning): e-learning + zajęcia stacjonarne.
 • miejsce realizacji (tryb dzienny i zaoczny): ENTRENO w Szczecinie.
 • koszt uczestnictwa:
  • e-learning: 190,00 złotych brutto (płatne jednorazowo),
  • tryb stacjonarny (dzienny i zaoczny; wykłady + zajęcia praktyczne): 290,00 złotych brutto (płatne jednorazowo),
  • forma mieszana (blended learning): cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości dni zajęć praktycznych.

Opis kursu

 • Czas trwania kursu wynosi 6 godzin zegarowych (8 godzin dydaktycznych).
 • Kurs można odbyć w formie stacjonarnej (dziennie, zaocznie), w trybie kształcenia na odległość przez Internet (e-learning) lub w formie mieszanej (blended learning) z wykorzystaniem specjalistycznej platformy szkoleniowej umieszczonej na stronie internetowej www.szkolenia.entreno.pl
 • Tryb odbycia kursu wybiera uczestnik.
 • Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o ukończenia kursu (wg wzoru MEN).

E-learning

 • Otrzymasz 30-dniowy kod dostępu do szczegółowo opracowanych materiałów szkoleniowych.
 • Na platformie edukacyjnej możesz uczyć się kiedy chcesz - platforma funkcjonuje 24 godziny na dobę.
 • Platforma edukacyjna posiada swoje forum, wewnętrzną pocztę e-mail i chat poprzez który możesz kontaktować się z innymi uczestnikami e-szkolenia.
 • Masz również możliwość zasięgnięcia rady specjalisty (wykładowcy) wykorzystując do tego chat.

Zakres programowy kursu

Kliknij, aby przejść do zakresu programowego kursu

Prowadząca

ENTRENO Maja KornelMAJA KORNEL - Trener zmiany osobistej, trener biznesu, szkoleniowiec, wykładowca, doradca zawodowy, doradca psychospołeczny, doradca personalny, socjolog. Właścicielka ENTRENO Kursy Szkolenia Doradztwo zawodowe oraz dyrektor Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego ENTRENO www.majakornel.pl

Od ponad 12 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty z zakresu umiejętności miękkich (m.in. komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespole, stresu i technik jego redukcji, autoprezentacji, asertywności) oraz zajęcia aktywizujące przygotowujące młodzież do wejścia rynek pracy oraz dorosłych do zmiany zawodu lub charakteru pracy. Bada predyspozycje i preferencje zawodowe swoich Klientów, aby praca przynosiła jak największą satysfakcję i była realizacją ich pasji. Posiada wieloletnie doświadczenie w planowaniu, wdrażaniu i realizacji szkoleń, w tym w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Prowadzi autorskie szkolenia i projekty edukacyjno-rozwojowe dla osób prywatnych oraz firm. W pracy zawodowej stara się być inspiracją do pozytywnej zmiany w życiu swoich Klientów, motorem do rozwoju oraz dawać im wsparcie i energię do działania i pracy nad sobą. Wciąż sama się uczy, ale i naucza z takim samym entuzjazmem.
Autorka unikatowego programu nauczania kursu on-line „Doradca zawodowy”, realizowanego na platformie edukacyjnej ENTRENO.

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na kursy, szkolenia i warsztaty przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. +48 697 985 956
 • pocztą elektroniczną: e-mail: biuro@entreno.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym)
 • osobiście (w naszej placówce).
2009-2021 © ENTRENO Maja Kornel - Placówka Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος