Kurs na doradcę zawodowego - Zakres III

1350 zł
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Czas: 52 godz.
Miejsc: Ostatnie -13!

Zakres kursu

Kurs jest dedykowany kandydatom na doradców zawodowych, osobom, które chcą pełnić funkcję doradcy zawodowego w projektach unijnych lub też wykonywać zadania doradców zawodowych w szkołach, instytucjach państwowych, agencjach zatrudnienia oraz instytucjach szkoleniowych.

Ukończenie kursu umożliwia uzyskanie Zaświadczenia o ukończeniu kursu (wg wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w formach pozaszkolnych) w zakresie:

 • Warsztat pracy doradcy zawodowego oraz prowadzenie grupowego doradztwa zawodowego w formie warsztatów

Forma i miejsce realizacji

Kurs odbywa się w formie stacjonarnej (tryb dzienny i zaoczny), w trybie kształcenia na odległość przez Internet (e-learning) lub w formie mieszanej (blended learning).

 • e-learning: rozpoczniesz kurs w 15 minut - uczysz się kiedy chcesz przez Internet.
 • tryb dzienny: zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.
 • tryb zaoczny (weekendowo): sobota i niedziela w godz. 8.30-16.30.
 • forma mieszania (blended learning): e-learning + zajęcia stacjonarne.
 • miejsce realizacji (tryb dzienny i zaoczny): ENTRENO w Szczecinie.

Opis kursu

 • Czas trwania kursu wynosi 39 godzin zegarowych (52 godziny dydaktyczne).
 • Kurs można odbyć w formie stacjonarnej (dziennie, zaocznie), w trybie kształcenia na odległość przez Internet (e-learning) lub w formie mieszanej (blended learning) z wykorzystaniem specjalistycznej platformy szkoleniowej umieszczonej na stronie internetowej www.szkolenia.entreno.pl
 • Tryb odbycia kursu wybiera uczestnik.
 • Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o ukończenia kursu (wg wzoru MEN).
 • Istnieje możliwość (opcja dodatkowo płatna) uzyskania Zaświadczenia o ukończeniu kursu (Certyfikatu) w języku angielskim i/lub niemieckim.
 • Koszt uczestnictwa:
  • e-learning: 1350,00 zł brutto (płatne jednorazowo lub w dwóch ratach: rata I w kwocie 675,00 zł przed rozpoczęciem kursu, rata II w kwocie 675,00 zł po ukończeniu kursu),
  • tryb stacjonarny (dzienny i zaoczny; wykłady + zajęcia praktyczne): 1780,00 zł brutto (płatne jednorazowo),
  • forma mieszana (blended learning): cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości dni zajęć praktycznych.
 • opcje dodatkowe (na specjalne życzenie uczestnika kursu):
  • wydanie Zaświadczenia o ukończeniu kursu (Certyfikatu) w języku angielskim i/lub niemieckim - 90,00 zł brutto za jedno zaświadczenie, 150,00 zł brutto za dwa zaświadczenia,
  • udział w dodatkowych warsztatach (zajęciach) praktycznych - 350,00 zł brutto za dzień szkoleniowy (8 godzin dydaktycznych).

E-learning:

 • Otrzymasz 30-dniowy kod dostępu do szczegółowo opracowanych materiałów szkoleniowych.
 • Na platformie edukacyjnej możesz uczyć się kiedy chcesz - platforma funkcjonuje 24 godziny na dobę.
 • Platforma edukacyjna posiada swoje forum, wewnętrzną pocztę e-mail i chat poprzez który możesz kontaktować się z innymi uczestnikami e-szkolenia.
 • Masz również możliwość zasięgnięcia rady specjalisty (wykładowcy) wykorzystując do tego chat.

Zakres programowy kursu

Kliknij, aby przejść do zakresu programowego kursu

Prowadząca

ENTRENO Maja KornelMAJA KORNEL - Trener zmiany osobistej, certyfikowany trener FRIS, trener biznesu, szkoleniowiec, wykładowca, doradca zawodowy, doradca psychospołeczny, doradca personalny, socjolog. Właścicielka ENTRENO Kursy Szkolenia Doradztwo zawodowe oraz dyrektor Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego ENTRENO www.majakornel.pl

Od ponad 12 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty z zakresu umiejętności miękkich (m.in. komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespole, stresu i technik jego redukcji, autoprezentacji, asertywności) oraz zajęcia aktywizujące przygotowujące młodzież do wejścia rynek pracy oraz dorosłych do zmiany zawodu lub charakteru pracy. Bada predyspozycje i preferencje zawodowe swoich Klientów, aby praca przynosiła jak największą satysfakcję i była realizacją ich pasji. Posiada wieloletnie doświadczenie w planowaniu, wdrażaniu i realizacji szkoleń, w tym w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Prowadzi autorskie szkolenia i projekty edukacyjno-rozwojowe dla osób prywatnych oraz firm. W pracy zawodowej stara się być inspiracją do pozytywnej zmiany w życiu swoich Klientów, motorem do rozwoju oraz dawać im wsparcie i energię do działania i pracy nad sobą. Wciąż sama się uczy, ale i naucza z takim samym entuzjazmem.
Autorka unikatowego programu nauczania kursu on-line „Doradca zawodowy”, realizowanego na platformie edukacyjnej ENTRENO.

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na kursy, szkolenia i warsztaty przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. +48 697 985 956
 • pocztą elektroniczną: e-mail: biuro@entreno.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym)
 • osobiście (w naszej placówce).

Szkolenia powiązane

Zobacz też wyższe zakresy kursu: II, III, IV

 • Zakres II zawiera w sobie Zakres I oraz rozszerzenie tematyczne stanowiące Zakres wyższy, czyli II.

  • Uczestnik uzyskuje potwierdzenie nabycia kwalifikacji w zakresie "Warsztat pracy doradcy zawodowego oraz prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego w formie konsultacji".

 • Zakres III zawiera w sobie Zakres I oraz rozszerzenie tematyczne stanowiące Zakres wyższy, czyli III.

  • Uczestnik uzyskuje potwierdzenie nabycia kwalifikacji w zakresie "Warsztat pracy doradcy zawodowego oraz prowadzenie grupowego doradztwa zawodowego w formie warsztatów".

 • Zakres IV zawiera w sobie Zakresy od I do III.

  • Uczestnik uzyskuje potwierdzenie nabycia kwalifikacji w zakresie "Warsztat pracy doradcy zawodowego, prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego w formie konsultacji oraz prowadzenie grupowego doradztwa zawodowego w formie warsztatów".

Wybrane kursy i szkolenia

 x 

Nie wybrano kursu/szkolenia
 

Po studiach pedagogicznych nie miałam pracy i pomysłu na siebie. Skończyłam kurs na doradcę zawodowego i założyłam własną działalność gospodarczą. Prowadzę konsultacje i warsztaty i jestem bardzo zadowolona. Tak jak i moi klienci. Naprawdę polecam kursy w ENTRENO.

Ewa P. (Kurs na doradcę zawodowego)
 

Ukończenie tego szkolenia zwiększyło moje szanse zatrudnienia podczas rekrutacji na stanowisko asystentki dyrektora. Przydatna wiedza na każdym stanowisku. Ciekawe przykłady ilustrujące omawiane zagadnienia. Polecam wszystkim.

Agnieszka O. (Szkolenie - Etykieta biznesu i dress code w pracy)
 

Proces rekrutacyjny to do tej pory była czarna magia. Na szczęście już nie jest, bo rotacja w pracy duża, a nie jest łatwo znaleźć dobrego pracownika. Dzięki za wiedzę, nowe umiejętności i miłą atmosferę. Polecam

Stanisław T. (Szkolenie - Rekrutacja i selekcja pracowników - Jak znaleźć dobrego pracownika?)
2009-2021 © ENTRENO Maja Kornel - Placówka Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος