IMG 5892

MAJA KORNEL - Trener zmiany osobistej, Certyfikowany Trener FRIS®, szkoleniowiec, wykładowca, doradca zawodowy, doradca psychospołeczny, doradca personalny, socjolog. Właścicielka firmy szkoleniowej oraz dyrektor Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego ENTRENO. Autorka unikatowego programu nauczania kursu „Doradca zawodowy”, realizowanego na platformie edukacyjnej ENTRENO, który uzyskał posiadającego Akredytację Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Od ponad 13 lat prowadzi szkolenia, kursy, treningi, warsztaty z zakresu umiejętności miękkich (m.in. komunikacji interpersonalnej, efektywnej współpracy w zespole, stresu i technik jego redukcji, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, autoprezentacji, asertywności) oraz zajęcia aktywizujące przygotowujące m.in. młodzież do wejścia rynek pracy oraz osoby dorosłe do zmiany zawodu lub charakteru pracy. Bada predyspozycje i preferencje zawodowe swoich Klientów, aby nauka oraz praca przynosiły jak największą satysfakcję i były realizacją ich pasji, talentów i umiejętności. Wspólnie z Klientami tworzy Indywidualne Plany Działania – ścieżki kariery zawodowej i ścieżki kształcenia. Prowadzi autorskie szkolenia i projekty edukacyjno-rozwojowe dla osób prywatnych oraz firm. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, planowaniu, wdrażaniu i realizacji szkoleń, w tym w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. W pracy zawodowej stara się być inspiracją do pozytywnej zmiany w życiu swoich Klientów, motorem do rozwoju oraz dawać im wsparcie oraz energię do działania i pracy nad sobą.

2009-2020 © ENTRENO Maja Kornel - Placówka Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος