O firmie ENTRENO

ENTRENO - Kursy i szkolenia - Doradztwo zawodowe - Coaching

Zakres działalności

Firma powstała w 2009 roku w wyniku jedenastoletniej działalności zawodowej i szkoleniowej założycielki i właścicielki Firmy w branży usług szkoleniowych świadczonych na rzecz osób dorosłych i młodzieży.

Firma prowadzi działalność:

 • gospodarczą:
  • zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem P/051475/09,
  • wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 10249.
 • oświatową:
  • wpisaną do ewidencji działalności oświatowej prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin w ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem Woś.S.4430.620.2014,
  • wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod numerem 2.32/00117/2009.

Działalność oświatowa

Dzialalnosc ENTRENODziałalność oświatowa obejmuje:

 • kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, w tym realizację kursów i szkoleń:
  • dla przyszłych doradców zawodowych,
  • doskonalących dla doradców zawodowych.

Naszymi klientami są:

 • grupy słuchaczy skierowane przez Powiatowe Urzędy Pracy, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej,
 • uczniowie i studenci - na zlecenie uczelni wyższych, szkół policealnych,
 • urzędy administracji publicznej,
 • sooby indywidualne, w tym prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W pracy trenerskiej wykorzystujemy metody aktywizujące, gry i zabawy psychologiczne, case study, symulacje, odgrywanie ról, ankiety i testy, burze mózgów.

Działalność gospodarcza

Dzialalnosc3 ENTRENODziałalność gospodarcza obejmuje usługi:

 • doradztwa i poradnictwa zawodowego, w ramach której:
  • umożliwiamy zdiagnozowanie własnych predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
  • świadczymy pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca (branży) zatrudnienia lub kierunku kształcenia,
  • udzielamy porady zawodowej oraz dobieramy kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.
 • szkoleniowe w zakresie:
  • efektywności osobistej np. zarządzanie sobą w czasie, techniki redukcji stresu;
  • rozwoju indywidualnego np. planowanie działań, ustalanie priorytetów życiowych i zawodowych;
  • zmiany zawodowej np. przygotowanie do wejścia/powrotu na rynek pracy, redagowanie dokumetów aplikacyjnych;
  • sprzedaży i marketingu np. kreowanie własnego wizerunku,
  • zakładania własnej działalności gospodarczej,
  • i wiele innych.

Strategia firmy

O firmie2 ENTRENOWspółpracujemy z psychologami, trenerami biznesu, coachami, socjologami oraz pedagogami, aby w pełni dostosować metody, środki i styl pracy do potrzeb szkoleniowych i celów określanych przez Klienta.
Klientom indywidualnym i biznesowym zapewniamy atrakcyjne rozwiązania w zakresie nabywania przez nich kompetencji i umiejętności zawodowych. Naszym atutem jest profesjonalizm w obsłudze Klienta, a wprowadzenie elastycznych form kształcenia (e-learning) przyczyniło się do wzrostu popularności firmy i osiągnięcia stabilnej pozycji na rynku szkoleń.

Nasze realizacje

 

W imieniu grupy nr 12 chciałam złożyć podziękowania dla całej kadry dydaktycznej i kierownictwa za profesjonalizm w prowadzeniu kursu na doradcę zawodowego.

Grupa nr 12 (Kurs na doradcę zawodowego)
 

Szkolenie otworzyło mi oczy. Teraz wiem, co robiłam nie tak, że pracodawcy nie odpowiadali na moje aplikacje. Pierwsze sukcesy – zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną – już za mną. Pozdrawiam i dziękuję

Iwona T. (Szkolenie – Jak napisać dobre CV i LM?)
 

Moim obowiązkiem w projekcie unijnym jako doradcy zawodowego było stworzenie IPD dla każdego BO. Nie bardzo wiedziałam, jak się do tego zabrać. Kurs mi wiele rzeczy wyjaśnił i zainspirował do stworzenia „szytego na miarę” IPD dla uczestników projektu. Polecam! Szykuję się już na kurs z coachingu

Magda W. (Kurs – metodologia tworzenia IPD)
2009-2020 © ENTRENO Maja Kornel - Placówka Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος