O firmie ENTRENO

ENTRENO - Kursy i szkolenia - Doradztwo zawodowe - Coaching

Zakres działalności

Firma powstała w 2009 roku w wyniku jedenastoletniej działalności zawodowej i szkoleniowej założycielki i właścicielki Firmy w branży usług szkoleniowych świadczonych na rzecz osób dorosłych i młodzieży.

Firma prowadzi działalność:

 • gospodarczą:
  • zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem P/051475/09,
  • wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 10249.
 • oświatową:
  • wpisaną do ewidencji działalności oświatowej prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin w ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem Woś.S.4430.620.2014,
  • wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod numerem 2.32/00117/2009.

Działalność oświatowa

Dzialalnosc ENTRENODziałalność oświatowa obejmuje:

 • kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, w tym realizację kursów i szkoleń:
  • dla przyszłych doradców zawodowych,
  • doskonalących dla doradców zawodowych.

Naszymi klientami są:

 • grupy słuchaczy skierowane przez Powiatowe Urzędy Pracy, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej,
 • uczniowie i studenci - na zlecenie uczelni wyższych, szkół policealnych,
 • urzędy administracji publicznej,
 • sooby indywidualne, w tym prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W pracy trenerskiej wykorzystujemy metody aktywizujące, gry i zabawy psychologiczne, case study, symulacje, odgrywanie ról, ankiety i testy, burze mózgów.

Działalność gospodarcza

Dzialalnosc3 ENTRENODziałalność gospodarcza obejmuje usługi:

 • doradztwa i poradnictwa zawodowego, w ramach której:
  • umożliwiamy zdiagnozowanie własnych predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
  • świadczymy pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca (branży) zatrudnienia lub kierunku kształcenia,
  • udzielamy porady zawodowej oraz dobieramy kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.
 • szkoleniowe w zakresie:
  • efektywności osobistej np. zarządzanie sobą w czasie, techniki redukcji stresu;
  • rozwoju indywidualnego np. planowanie działań, ustalanie priorytetów życiowych i zawodowych;
  • zmiany zawodowej np. przygotowanie do wejścia/powrotu na rynek pracy, redagowanie dokumetów aplikacyjnych;
  • sprzedaży i marketingu np. kreowanie własnego wizerunku,
  • zakładania własnej działalności gospodarczej,
  • i wiele innych.

Strategia firmy

O firmie2 ENTRENOWspółpracujemy z psychologami, trenerami biznesu, coachami, socjologami oraz pedagogami, aby w pełni dostosować metody, środki i styl pracy do potrzeb szkoleniowych i celów określanych przez Klienta.
Klientom indywidualnym i biznesowym zapewniamy atrakcyjne rozwiązania w zakresie nabywania przez nich kompetencji i umiejętności zawodowych. Naszym atutem jest profesjonalizm w obsłudze Klienta, a wprowadzenie elastycznych form kształcenia (e-learning) przyczyniło się do wzrostu popularności firmy i osiągnięcia stabilnej pozycji na rynku szkoleń.

Nasze realizacje

 

Komfortowa baza szkoleniowa, przyjaźni i kompetentni szkoleniowcy, można się sporo nauczyć i poznać ludzi o takiej samej chęci pomagania innym w odnajdywaniu się na ścieżce kariery. Polecam

Dorota R. (Kurs na doradcę zawodowego)
 

Szkolenie wartościowe, bo dzięki tej wiedzy mam większe szanse na zdobycie pracy. Umiem się zaprezentować pracodawcy i odpowiedzieć na trudne pytania. Polecam wszystkim.

Arek H. (Szkolenie – Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej?)
 

Proces rekrutacyjny to do tej pory była czarna magia. Na szczęście już nie jest, bo rotacja w pracy duża, a nie jest łatwo znaleźć dobrego pracownika. Dzięki za wiedzę, nowe umiejętności i miłą atmosferę. Polecam

Stanisław T. (Szkolenie - Rekrutacja i selekcja pracowników - Jak znaleźć dobrego pracownika?)
2009-2021 © ENTRENO Maja Kornel - Placówka Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος