Radzenie sobie ze stresem


W dzisiejszych czasach sytuacji stresowych uniknąć nie sposób. Projekt rozwojowy (szkoleniowy) zakłada zapoznanie uczestników z definicją stresu, symptomami i źródłami stresu w różnych ujęciach. Uczestnikom prezentujemy także kilkadziesiąt różnorodnych technik redukcji nieprzyjemnego napięcia pojawiającego się w sytuacjach stresowych, także w przypadku stresu długotrwałego.

Tematyka szkolenia przybliża uczestnikom pojęcie syndromu wypalenia zawodowego, symptomów, które towarzyszą jego wystąpieniu, a także koncentrują się na technikach redukcji stresu (zwłaszcza długotrwałego) i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Zapraszamy!

SPRAWDŹ INNE USŁUGI