Mystery Client


Projektujemy i prowadzimy badania poziomu zadowolenia klienta z oferowanych usług i produktów w formie badania Mystery client (Mystery shopper, Tajemniczy klient). Każde badanie jest dopasowane do celów i założeń Klienta oraz poprzedzone badaniem pilotażowym. Badanie może mieć formę kwestionariusza ankiety, wywiadu, obserwacji itp. w zależności od potrzeb.

Badanie preferencji konsumenckich, Mystery client czy badania postaw pracowniczych dostarczają wielu cennych informacji dla kadry zarządzającej oraz mogą stać się źródłem decyzji finansowych i kadrowych.

Badanie typu Mystery client jest najczęściej wykorzystywane przy określeniu:

  • poziomu zadowolenia klienta z realizacji prowadzonych przez Zlecającego usług, najczęściej sprzedażowych;
  • poziomu usług sprzedażowych prezentowanych przez pracowników zatrudnionych przez Zlecającego.
  • Raport z badania Mystery client dostarcza wielu cennych informacji np. na temat:
  • czy pracownicy wykonują swoją pracę zgodnie z wewnętrznymi procedurami,
  • czy pracownicy są kulturalni, rzetelni i starają się poznać i odpowiedzieć na rzeczywiste potrzeby klienta,
  • czy pracownicy znają produkt, który sprzedają i potrafią odpowiedzieć na pytania stawiane przez potencjalnego klienta,
  • potrzeb szkolenia pracowników w zakresie obsługi klienta,
  • potrzeb zmian kadrowych.
SPRAWDŹ INNE USŁUGI