FRIS® for 2


Czym jest FRIS®?

Nazwa Modelu FRIS® stanowi skrót pierwszych liter słów: FAKTY - RELACJE - IDEE - STRUKTURY. Definiują one cztery perspektywy poznawcze FRIS®, które z kolei służą do opisu indywidualnych Stylów Myślenia i Stylów Działania.

Styl Myślenia i Styl Działania FRIS® daje Ci szeroki wgląd w Twoje naturalne predyspozycje, Twoje strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz identyfikują obszary, w których możesz najlepiej wykorzystać swój potencjał.

Styl Myślenia i Styl Działania określa Twój preferowany sposób komunikowania się i sposób przetwarzania informacji. Osoby o różnych Stylach Myślenia mówią nieco innym językiem, co może stanowić wyzwanie podczas wspólnego życia i wychowywania dzieci czy realizacji wspólnych pasji i spędzania czasu.

Znajomość własnego Stylu Myślenia i Działania i stylu swojego Partnera/Partnerki przyniesie wiele korzyści:

 • lepsze wzajemne zrozumienie i współpracę w "szarej codzienności",
 • poprawa komunikacji i mniejsza liczba sytuacji konfliktowych,
 • wzrost tolerancji na zachowania i reakcje Partnera/Partnerki,
 • identyfikacji własnych stref komfortu życiowego i obszarów do pracy nad sobą,
 • i wiele innych ;-)

Co obejmuje badanie FRIS® FOR 2?

Badanie indywidualne dla dwóch osób z wykorzystaniem modelu FRIS® - tzw. FRIS® FOR 2 obejmuje swoim zakresem wykonanie testu online dla dwóch osób oraz sesję/rozmowę z Certyfikowanym Trenerem FRIS® wraz z omówieniem wyników testu i przekazaniem Raportu indywidualnego dla obu osób.


Jak zrobię/zrobimy badanie?

Realizacja Twojego zlecenia na badanie dla obu osób odbywa się w formie stacjonarnej i on-line:

 • tryb on-line: oboje wykonujecie swoje indywidualne testy FRIS®
 • tryb stacjonarny: > po otrzymaniu Raportu Indywidualnego obu osób umawiamy się na spotkanie/konsultację/sesję podczas której omawiamy informacje zawarte w Raporcie oraz przekazujemy Raporty Indywidualne do dalszej refleksji i wykorzystania praktycznego w życiu osobistym i pracy zawodowej ;-)
 • W razie potrzeby możliwa jest organizacja dodatkowego spotkania z każdym z Partnerów oddzielnie.
 • miejsce realizacji: do uzgodnienia lub wskazane przez Ciebie/Was, Zamawiającego (w przypadku grup zamkniętych).

Kto przeprowadzi ze mną badanie FRIS®?

MAJA KORNEL - Trener zmiany osobistej, Certyfikowany Trener FRIS®, doradca zawodowy, trener biznesu, szkoleniowiec, wykładowca akademicki. Właścicielka ENTRENO Szkolenia Doradztwo zawodowe.

www.majakornel.pl

Od ponad 18 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty z zakresu umiejętności miękkich (m.in. komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespole, stresu i technik jego redukcji, autoprezentacji, asertywności) oraz zajęcia aktywizujące przygotowujące młodzież do wejścia rynek pracy oraz dorosłych do zmiany zawodu lub charakteru pracy. Bada predyspozycje i preferencje zawodowe swoich Klientów, aby praca przynosiła jak największą satysfakcję i była realizacją ich pasji. Posiada wieloletnie doświadczenie w planowaniu, wdrażaniu i realizacji szkoleń, w tym w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Prowadzi autorskie szkolenia i projekty edukacyjno-rozwojowe dla osób prywatnych oraz firm. W pracy zawodowej stara się być inspiracją do pozytywnej zmiany w życiu swoich Klientów, motorem do rozwoju oraz dawać im wsparcie i energię do działania i pracy nad sobą. Wciąż sama się uczy, ale i naucza z takim samym entuzjazmem.

Umów się!

Dla Twojej wygody zgłoszenia na konsultacje oraz zapisy na szkolenia i warsztaty przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. +48 697 985 956
 • pocztą elektroniczną: e-mail: biuro@entreno.pl
FRIS® FOR TEAM