FRIS® for 1


Czym jest FRIS®?

Nazwa Modelu FRIS® stanowi skrót pierwszych liter słów: FAKTY - RELACJE - IDEE - STRUKTURY. Definiują one cztery perspektywy poznawcze FRIS®, które z kolei służą do opisu indywidualnych Stylów Myślenia i Stylów Działania.

Styl Myślenia i Styl Działania FRIS® daje Ci szeroki wgląd w Twoje naturalne predyspozycje, Twoje strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz identyfikują obszary, w których możesz najlepiej wykorzystać swój potencjał.

Styl Myślenia i Styl Działania określa Twój preferowany sposób komunikowania się i sposób przetwarzania informacji. Osoby o różnych Stylach Myślenia mówią nieco innym językiem, co może stanowić dla Ciebie wyzwanie podczas wspólnej pracy. Znajomość własnego Stylu Myślenia i Stylu Działania oraz Stylów poszczególnych członków zespołu może więc przynieść Ci poprawę komunikacji i atmosfery w pracy.


Co obejmuje badanie FRIS® FOR 1?

Badanie indywidualne z wykorzystaniem modelu FRIS® - tzw. FRIS® FOR 1 obejmuje swoim zakresem wykonanie testu online oraz sesję/rozmowę z Certyfikowanym Trenerem FRIS® wraz z omówieniem wyników testu i przekazaniem Raportu indywidualnego.


Jak zrobię badanie?

Realizacja Twojego zlecenia na badanie odbywa się w formie stacjonarnej i on-line:

  • tryb on-line: wykonujesz test FRIS®
  • tryb stacjonarny: po otrzymaniu Twojego Raportu Indywidualnego umawiamy się na spotkanie/konsultację/sesję podczas której omawiamy informacje zawarte w Raporcie oraz przekazujemy Raport Indywidualny do Twojej dalszej refleksji i wykorzystania praktycznego w pracy zawodowej i życiu osobistym ;-)
  • miejsce realizacji: do uzgodnienia lub wskazane przez Ciebie, Zamawiającego (w przypadku grup zamkniętych).

Kto przeprowadzi ze mną badanie FRIS®?

MAJA KORNEL - Trener zmiany osobistej, Certyfikowany Trener FRIS®, doradca zawodowy, trener biznesu, szkoleniowiec, wykładowca akademicki. Właścicielka ENTRENO Szkolenia Doradztwo zawodowe.

www.majakornel.pl

Od ponad 18 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty z zakresu umiejętności miękkich (m.in. komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespole, stresu i technik jego redukcji, autoprezentacji, asertywności) oraz zajęcia aktywizujące przygotowujące młodzież do wejścia rynek pracy oraz dorosłych do zmiany zawodu lub charakteru pracy. Bada predyspozycje i preferencje zawodowe swoich Klientów, aby praca przynosiła jak największą satysfakcję i była realizacją ich pasji. Posiada wieloletnie doświadczenie w planowaniu, wdrażaniu i realizacji szkoleń, w tym w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Prowadzi autorskie szkolenia i projekty edukacyjno-rozwojowe dla osób prywatnych oraz firm. W pracy zawodowej stara się być inspiracją do pozytywnej zmiany w życiu swoich Klientów, motorem do rozwoju oraz dawać im wsparcie i energię do działania i pracy nad sobą. Wciąż sama się uczy, ale i naucza z takim samym entuzjazmem.

Umów się!

Dla Twojej wygody zgłoszenia na konsultacje oraz zapisy na szkolenia i warsztaty przyjmujemy:

  • telefonicznie: tel. +48 697 985 956
  • pocztą elektroniczną: e-mail: biuro@entreno.pl
FRIS® FOR TEAM