FRIS® for TEAM


Czym jest FRIS®?

Nazwa Modelu FRIS® stanowi skrót pierwszych liter słów: FAKTY - RELACJE - IDEE - STRUKTURY. Definiują one cztery perspektywy poznawcze FRIS®, które z kolei służą do opisu indywidualnych Stylów Myślenia i Stylów Działania.

Styl Myślenia i Styl Działania FRIS® daje Ci szeroki wgląd w Twoje naturalne predyspozycje, Twoje strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz identyfikują obszary, w których możesz najlepiej wykorzystać swój potencjał.

Styl Myślenia i Styl Działania określa Twój preferowany sposób komunikowania się i sposób przetwarzania informacji. Osoby o różnych Stylach Myślenia mówią nieco innym językiem, co może stanowić wyzwanie podczas wspólnej pracy. Znajomość własnego Stylu Myślenia i Działania oraz Stylu poszczególnych członków zespołu może przynieść więc poprawę komunikacji i atmosfery.

Styl Myślenia i Styl Działania wskazują na te etapy podczas realizacji samodzielnych bądź zespołowych przedsięwzięć/projektów, które przynoszą najwyższą satysfakcję i mogą dać efekt flow. Wskazują też na te etapy, które są regularnie unikane, uznawane za nudne, trudne lub niezgodne z naturą. Znajomość ról członków zespołu, które przyjmują one w 4-etapowym Procesie FRIS® pozwala trafniej przydzielać zadania i zwiększać satysfakcję ze współpracy.


Co obejmuje badanie FRIS® FOR TEAM?

Badanie potencjału zespołu z wykorzystaniem metodologii FRIS® - tzw. FRIS® FOR TEAM obejmuje swoim zakresem wykonanie testu online dla wszystkich członków zespołu oraz przeprowadzenie warsztatów z Certyfikowanym Trenerem FRIS® w celu przybliżenia metodologii Stylów Myślenia i Stylów Działania wraz z omówieniem możliwości wykorzystania modelu w praktyce i pracy zespołowej. Podczas warsztatów następuje szczegółowa prezentacja wyników i przekazanie Raportu zespołowego.


Raport zespołowy FRIS®

Prezentuje mapę potencjału zespołu wyrażoną Procesem FRIS® od zainicjowania do wdrożenia wybranego przedsięwzięcia. Dla każdej osoby jest opisany jej sposób myśœlenia, działania oraz postawa, którą najchętniej przyjmuje w zespole. W raporcie uwzględnione są czynniki wpływające na współpracę i wskazówki dotyczące komunikacji.

Raport zawiera analizę, która pokazuje w jaki sposób poszczególni członkowie zespołu:

 • definiują cele i jakich rezultatów oczekują,
 • zdobywają i interpretują informacje,
 • dokonują wyboru i podejmują decyzje,
 • włączają innych we własne działania,
 • określają i wyrażają swoje stanowisko,
 • działają w obliczu problemów.

Znajomość własnego Stylu Myślenia i Działania oraz stylu swojego współpracownika przynosi wiele korzyści:

 • lepsze wzajemne zrozumienie i współpracę w przy wykonywaniu obowiązków służbowych,
 • poprawę komunikacji i mniejsza liczba sytuacji konfliktowych,
 • wzrost tolerancji na zachowania i reakcje współpracowników,
 • identyfikację własnych stref komfortu życiowego i obszarów do pracy nad sobą,
 • i wiele innych ;-)

Jak zrobię/zrobimy badanie?

Realizacja Twojego zlecenia na badanie odbywa się w formie stacjonarnej i on-line:

 • tryb on-line: wszystkie osoby z Twojego zespołu wykonują swoje indywidualne testy FRIS®
 • tryb stacjonarny:po otrzymaniu Raportu Indywidualnego wszystkich osób przystępujących do badania generowany jest Raport Zespołowy. Umawiamy się na spotkanie/konsultację/sesję/warsztaty podczas których omawiamy ww. informacje zawarte w Raporcie Zespołowym, a członkom zespołu przekazujemy Raporty Indywidualne do dalszej refleksji i wykorzystania praktycznego w życiu osobistym i pracy zawodowej ;-)
 • miejsce realizacji: do uzgodnienia lub wskazane przez Ciebie/Was, Zamawiającego (w przypadku grup zamkniętych).

Kto przeprowadzi ze mną badanie FRIS®?

MAJA KORNEL - Trener zmiany osobistej, Certyfikowany Trener FRIS®, doradca zawodowy, trener biznesu, szkoleniowiec, wykładowca akademicki. Właścicielka ENTRENO Szkolenia Doradztwo zawodowe.

www.majakornel.pl

Od ponad 18 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty z zakresu umiejętności miękkich (m.in. komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespole, stresu i technik jego redukcji, autoprezentacji, asertywności) oraz zajęcia aktywizujące przygotowujące młodzież do wejścia rynek pracy oraz dorosłych do zmiany zawodu lub charakteru pracy. Bada predyspozycje i preferencje zawodowe swoich Klientów, aby praca przynosiła jak największą satysfakcję i była realizacją ich pasji. Posiada wieloletnie doświadczenie w planowaniu, wdrażaniu i realizacji szkoleń, w tym w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Prowadzi autorskie szkolenia i projekty edukacyjno-rozwojowe dla osób prywatnych oraz firm. W pracy zawodowej stara się być inspiracją do pozytywnej zmiany w życiu swoich Klientów, motorem do rozwoju oraz dawać im wsparcie i energię do działania i pracy nad sobą. Wciąż sama się uczy, ale i naucza z takim samym entuzjazmem.

Umów się!

Dla Twojej wygody zgłoszenia na konsultacje oraz zapisy na szkolenia i warsztaty przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. +48 697 985 956
 • pocztą elektroniczną: e-mail: biuro@entreno.pl
CO JESZCZE ROBIMY?