Osoba do kontaktu:

Maja Kornel

biuro@entreno.pl

+ 48 697 985 956


Znajdziesz nas na:ENTRENO Szkolenia Doradztwo zawodowe

Prowadzimy:

  • szkolenia i warsztaty z zakresu kompetencji interpersonalnych dla osób indywidualnych i pracowników firm (komunikacja interpersonalna, asertywność, autoprezentacja, stres i techniki redukcji stresu, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, zarządzanie czasem, zarządzanie emocjami, współpraca w zespole, savoir vivre - etykieta biznesu),
  • badania Stylu Myślenia i Stylu Działania FRIS®,
  • warsztaty, konsultacje i doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy (konsultowanie dokumentów aplikacyjnych - CV i listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, przedsiębiorczość i zakładanie własnej firmy, techniki aktywnego poszukiwania pracy),
  • szkolenia "Doradca zawodowy" oraz szkolenia dla doradców zawodowych (w tym z zakresu coachingu w doradztwie zawodowym oraz tworzenia IPD).