O nas

ENTRENO_o_nas_2

ENTRENO #Szkolenia #Doradztwo zawodowe #wspieraniewzmianie

Firma szkoleniowa ENTRENO powstała w 2009 roku w wyniku wieloletniej działalności zawodowej założycielki i właścicielki Firmy - Mai Kornel w branży usług szkoleniowych świadczonych na rzecz osób dorosłych i młodzieży.

ENTRENO prowadzi szkoleniowo-doradczą działalność:

 • zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem P/051475/09,
 • wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 10249.
 • wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod numerem 2.32/00117/2009.

Działalność ENTRENO obejmuje usługi:

 • doradztwa i poradnictwa zawodowego, w ramach której:
  • umożliwiamy zdiagnozowanie własnych predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
  • świadczymy pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca (branży) zatrudnienia lub kierunku kształcenia,
  • udzielamy porady zawodowej oraz dobieramy kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.
 • szkoleniowe w zakresie:
  • efektywności osobistej np. zarządzanie sobą w czasie, techniki redukcji stresu;
  • rozwoju indywidualnego np. planowanie działań, ustalanie priorytetów życiowych i zawodowych;
  • zmiany zawodowej np. przygotowanie do wejścia/powrotu na rynek pracy, redagowanie dokumentów aplikacyjnych;
  • sprzedaży i marketingu np. kreowanie własnego wizerunku,
  • zakładania własnej działalności gospodarczej,
  • i wiele innych.

Naszymi klientami są:

 • pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • pracownicy urzędów administracji publicznej,
 • uczniowie i studenci - na zlecenie uczelni wyższych, szkół policealnych,
 • osoby indywidualne, w tym prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
 • grupy słuchaczy skierowane przez Powiatowe Urzędy Pracy, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej,
 • osoby indywidualne na szkolenia i doradztwo dla 1 osoby (face to face) - w formie stacjonarnej i/lub online

W pracy trenerskiej wykorzystujemy metody aktywizujące, gry i zabawy psychologiczne, case study, symulacje, odgrywanie ról, ankiety i testy, burze mózgów.

ENTRENO_o_nas_1

Strategia firmy

Współpracujemy z psychologami, trenerami biznesu, coachami, socjologami oraz pedagogami, aby w pełni dostosować metody, środki i styl pracy do potrzeb szkoleniowych i celów określanych przez Klienta.

Klientom indywidualnym i biznesowym zapewniamy atrakcyjne rozwiązania w zakresie nabywania przez nich kompetencji i umiejętności zawodowych.

Naszym atutem jest profesjonalizm w obsłudze Klienta, a wprowadzenie elastycznych form komunikacji (spotkania online) przyczyniło się do wzrostu popularności firmy i osiągnięcia stabilnej pozycji na rynku szkoleń.

#wspieraniewzmianie

Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić!